Chủ Nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2016

XUYÊN TẠC VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÀ CÁI NGU LỚN NHẤT CỦA ĐÁM RẬN CHỦ


TƯỞNG
Với Chủ tịch Hồ Chí Minh chắc chắn rằng không còn gì xa lạ đối với chúng ta và bạn bè quốc tế, con người đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết 24C/1865 về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Thế nhưng với công lao to lớn như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đối tượng để cho những thành phần chống đối trong nước và đám cờ vàng ngoại quốc bôi nhọ thanh danh, xuyên tạc đời tư nhằm hạ bệ hình tượng anh hùng giải phóng dân tộc trong lòng nhân dân Việt Nam.
Những luận điệu tâm lý chiến mà những phần tử lưu vong và đám phản động trong nước thường đưa ra để hạ bệ hình tượng Hồ Chí Minh là: Xuyên tạc đời tư cá nhân, nói rằng cụ Hồ có rất nhiều vợ, rất nhiều con; phủ nhận công lao đóng góp của cụ Hồ, chúng tuyên truyền chủ tịch Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Mác - Lê Nin là sai lầm, nó là nguyên nhân làm cho 3,5 triệu đồng bào chết vì chiến tranh; chúng phủ nhận các tác phẩm văn học của cụ Hồ trong đó chúng tuyên truyền tác phẩm “Nhật ký trong tù” không phải là của Hồ Chí Minh sáng tác…
Trong những luận điệu nhằm hạ bệ hình tượng Hồ Chí Minh trong đó có một chi tiết mà đám cờ vàng ngoại quốc vẫn nhai đi nhai lại trong bao nhiêu năm qua đó là chúng xuyên tạc về đời tư chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt chúng tuyên truyền rằng chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều người con trong đó có đồng chí Nông Đức Mạnh nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những sự so sánh về khuôn mặt, thêu dệt thông tin về đời tư của đồng chí Nông Đức Mạnh chúng đã dễ đàng đánh lừa được hàng ngàn người dân Việt Nam tin rằng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh là con của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thế nhưng những con người có đầu óc tỉnh táo thì đều có thể nhận ra được rằng đồng chí Nông Đức Mạnh sinh năm 1940 còn năm bác Hồ về nước là năm 1941. Do sự khác biệt về thời gian như vậy thì cho dù đám cờ vàng và các tổ chức chiến tranh tâm lí của phương tây có tung ra bao nhiêu tài liệu xuyên tạc đời tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng không thể nào chứng minh được rằng đồng chí Nông Đức Mạnh là con riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dân làm báo
Một trong nhiều luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh của đám rận chủ, ảnh chụp màn hình
Không chỉ xuyên tạc về đời tư của cụ Hồ, thế lực cờ vàng và đám phản động trong và ngoài nước còn xuyên tạc rằng tác phẩm “Nhật ký trong tù” là do chủ tịch Hồ Chí Minh ăn cắp của một tác giả Trung Quốc. Thế nhưng nếu những ai đã vào bảo tàng Cách mạng Việt Nam thì có thể nhìn thấy tác phẩm “Nhật ký trong tù” được viết bằng bút tích của chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một chứng cứ sắc đá đập tan luận điệu xấu xa của những kẻ muốn phủ nhận sự đóng góp của cụ Hồ đối với nền văn học nước nhà.

Với những vấn đề cơ bản như vậy, bạn đọc cần có cái đầu tỉnh táo, không nên tin theo những thông tin mập mờ cũng không nên đọc những thông tin trên các phương tiện báo chí phản động, không chính thống. Mục đích của những bài viết xuyên tạc, luận điệu tâm lý chiến không gì khác ngoài xóa bỏ nền tảng tư tưởng, hạ bệ hình tượng anh hùng giải phóng dân tộc. Do vậy mọi người hãy kiên định để tư tưởng của Hồ Chí Minh luôn song hành với sự nghiệp xây dựng nước nhà.

NGUYỄN XUÂN DIỆN HÃY TỐT NHẤT HÃY IM MIỆNG !HY VĂN
Mới đây, ngày 21/7/2016, trên trang Blog Dân làm báo của Việt Tân có đăng bài phỏng vấn Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện về chủ đề văn hóa với cái title rất “kêu”: “Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện: Xốc lại Tinh thần Dân tộc để cứu Dân tộc”. Thật sự, với cái bằng Tiến sĩ của mình, chủ nhân của Blog Tễu chỉ nên to mồm trong lĩnh vực Hán Nôm mà thôi chứ không nên mở rộng vốn hiểu biết của mình để dạy khôn người Việt Nam một cách rất thiếu ý thức như vậy. Hơn nữa, bài phỏng vấn này do một cá nhân có bút danh là Phạm Thanh Nghiên tiến hành. Đây là bút danh đã có rất nhiều bài viết đăng tải trên Blog Dân làm báo với giọng điều cực kỳ lưu manh và cay nghiệt không chỉ với thể chế chính trị ở Việt Nam hiện tại mà còn cả đối với dân tộc Việt Nam (bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin từ trang blog Dân làm báo).
Nguyễn Xuân Diện ảnh: internet
Quay trở lại nội dụng bài phỏng vấn Tiến sĩ Diện. Thật sự mà nói, cá nhân tác giả mặc dù không phải là tiến sĩ nhưng cũng có những hiểu biết hết sức thông thường về mặt lịch sử Việt Nam. Anh nỏi rằng: “Thời đại Lý - Trần (thế kỷ XI - XIII) nước Đại Việt học mô hình chính trị Trung Hoa, nhưng có nhiều sáng tạo, nhiều thành tựu, nhiều thành công là bởi vì Lý - Trần là thời đại của Đa nguyên và Khai phóng. Đa nguyên về chính trị (các thủ lĩnh tôn giáo Nho - Phật - Lão được vua mời vào cung bàn chính sự và tham khảo kế sách). Đa nguyên về tôn giáo (Nho - Thích - Đạo tịnh hành, cùng phát triển); Đa nguyên về văn hóa (Văn hóa Lý - Trần tiếp thu từ Trung Hoa - Ấn Độ và Chàm)”. Đây là một câu nói rất không nên xuất phát từ một người có bằng Tiến sĩ về Hán Nôm một chút nào. Cụm từ đa nguyên về chính trị được anh đưa ra thực sự rất không thỏa đáng bởi lẽ đúng ra nó phải được hiểu là: “Học thuyết đa nguyên trong kinh tế - chính trị học cho rằng cần có nhiều lực lượng chính trị, nhiều đảng phái trong một quốc gia (chống lại vai trò độc quyền lãnh đạo của một đảng); nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và đua tranh với nhau, không có thành phần kinh tế chủ đạo”. Đó hoàn toàn không phải là đa nguyên chính trị. Cái mà anh đưa ra làm ví dụ để chứng minh cho lập luận của mình là có ý đồ dẫn chuyện cho người đọc hiểu sai bản chất hòng đạt được mục đích xấu xa của mình, hỡi Tiến sĩ. Tuy nhiên, cá nhân tác giả không hề phủ nhận điều sai sót đó đến từ sự non kém về kiến thức của anh một cách rất vị tha và cao cả.
Tuy nhiên, khi mà anh “động” đến vấn đề lễ hội, chùa chiền tại Việt Nam thì thật sự tác giả đây hoàn toàn thất vọng vì sự non kém về mặt hiểu biết của anh khi mà anh trả lời một câu hỏi được lồng vào cụm từ “Đảng CS” của một nữ Blogger tên Phạm Thanh Nghiên rất thiếu ý thức nêu trên. Không khó để đoán định ý đồ của hai anh chị. Anh chỉ ra những mặt tiêu cực của lễ hội tại Việt Nam, những công trình kiến trúc như chùa miếu… nhưng đi cùng với đó anh hãy nêu ra những mặt tốt của nó thì mới đàm bảo tính khách quan. Hơn nữa, một Tiến sĩ Hán Nôm như anh, một trí thức như anh khi mà anh chưa đi hết tất cả các lễ hội tại Việt Nam cớ sao lại dám mạnh miệng nhận xét, quy chụp như vậy?
Còn chuyện về ô nhiễm môi trường tại miền Trung do Tập đoàn Formosa gây ra thì khi mà anh đã mù mờ về thông tin (cả chị Nghiên thân yêu nữa) thì không viết gì đã là giúp ích cho xã hội này lắm rồi anh ạ. Anh chị hãy dừng lại, đi vào tới tận nơi nhân dân miền Trung, trải nghiệm cùng họ đi sau đó hãy về mà phỏng vấn với nhau. Lúc đó mới đủ sức thuyết phục bạn đọc chứ bây giờ làm một bài phỏng vấn kiểu sa lông chân đút gầm bàn như vậy mà dám đại diện cho cả nhân dân miền Trung anh hùng thì thật là không thể chấp nhận được. Nhân dân miền Trung gặp khó khăn hoạn nạn không ai là người Việt Nam không xót thương cả nhưng mà những kẻ lợi dụng điều đó để đạt được mục đích của mình thì cần phải xử lý thích đáng.

Thứ Tư, ngày 20 tháng 7 năm 2016

TỪ PHÁN QUYẾT CỦA PCA - NGƯỜI DÂN ĐỪNG MÙ QUÁNG !


TƯỞNG
Với phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò phi lí của Trung Quốc, phán quyết của Tòa quốc tế đã làm cho dư luận thế giới sục sôi lên án về hành động hung hăng, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Để đi đến được phán quyết đó thì đã có rất nhiều sự nỗ lực của Philippines trong vụ kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc và sự giúp đỡ của các học giả quốc tế.
Đầu tiên chúng ta cần phải nhìn nhận Philippines đã kiện Trung Quốc những gì:
"những vùng biển cụ thể đó nằm trong vùng EEZ của Philippines, bởi chúng không hề chồng lấn lên bất kỳ khu vực nào có thể thuộc về Trung Quốc".
trong đó bao gồm các đảo Việt Nam đang nhận :
Bãi cạn Scarborough
Đá Vành Khăn, bãi Cỏ Mây, đá Xu Bi
Đá Ga Ven và cụm đá Ken Nan-đá Tư Nghĩa 
Đảo Nam Yết và đảo Sinh Tồn 
Đá Gạc Ma , đá Châu Viên và đá Chữ Thập
Trung Quốc đã cản trở trái phép ngư dân Philippines mưu sinh bằng cách cản trở hoạt động đánh bắt cá truyền thống tại bãi cạn Scarborough.
Trung Quốc đã vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển đối với việc bảo vệ và bảo tồn môi trường biển tại bãi cạn Scarborough và bãi Cỏ Mây.
Trung Quốc đã vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Công ước khi triển khai các tàu của lực lượng thực thi pháp luật (như Ngư chính, Hải giám Trung Quốc) gây nguy hiểm, rủi ro, va chạm với các tàu của Philippines hành hải gần khu vực bãi cạn Scarborough (vi phạm quyền hành hải của Philippines).
Về phía Việt Nam nếu ủng hộ, đồng thuận với tinh thần khởi kiện của Philippines thì đồng nghĩa với việc là cũng đã công nhận các đảo, bãi đá... trên của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Philippines, thế nên phía Bộ Ngoại giao của Việt Nam không hề lên tiếng về việc Philippines kiện Trung Quốc. Do vậy, bất kì một thế lực nào, một nhóm người nào đứng ra ủng hộ quan điểm của Philippines sẽ không có lợi cho việc đòi lại chủ quyền của nhân dân Việt Nam.
Ủng hộ Phillippines không hề có lợi cho Việt Nam trong việc gìn giữ và đòi chủ quyền. Ngược lại, chính nó tạo nhiều chồng chéo pháp lý bất lợi mà không ai khác chính chúng ta phải đi mà tháo gỡ trong quá trình đòi lại chủ quyền cam go, đòi hỏi nhiều kiên nhẫn này.
Ngược lại với tinh thần đúng đắn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, những nhà dân chủ bờ hồ lại kéo nhau ra khu vực Hồ Hoàn Kiếm để tổ chức biểu tình gây rối với lí do ủng hộ phán quyết của Tòa quốc tế và thắng lợi của nhân dân Philippines. Đó không khác gì cái tát vào mặt của chính dân tộc Việt Nam, đó là sự phản bội đối với nhân dân Việt Nam và những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Một trong vô số biểu tượng kêu gọi biểu tình qua phán quyết của PCA, ảnh: internet
Hành động mù quáng của đám dân chủ bờ hồ là một hành động mang tính chất chống đội cực đoan sâu sắc đến mức mù quáng, không còn biết phân biệt được đâu là cái lợi cho nhân dân Việt Nam, đâu là cái hại đối với chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.
Tuy rằng quyền biểu tình của những nhà dân chủ đã được hiến pháp ghi nhận, nhưng nó không đồng nghĩa với việc thích biểu tình cái gì thì biểu tình. Biểu tình thì phải đi kèm với cái não, với sự hiểu biết chứ không phải biểu tình bằng cái mồm rộng; nhất là khi thực tế phán quyết của Tòa quốc tế không hề có một ý nghĩa nào trên thực tế.
Đặc biệt, nếu xét trên phương diện quân sự phán quyết này sẽ là cơ hội cho các nước lớn đưa thiết bị quân sự vào Biển đông từ đó Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường các hành động leo thang quân sự. Khi đó nước thiệt hại nhiều nhất sẽ là những nước yếu như chúng ta. Do vậy mong rằng người dân sẽ tỉnh táo đấu tranh với đám bán nước đội danh tri thức này, để những thành phần chống đối này sẽ không còn có cơ hội để hoạt động gây rối tại thủ đô.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU KÊU GỌI BIỂU TÌNH CỦA CÁC HỘI NHÓM PHẢN ĐỘNG


NAM PHONG
“Hôm qua trên mạng nó lại kêu gọi biểu tình mày ạ!
Lại là thằng nào, đừng bảo vẫn là cái đám No-U ấy nhé.
Vẫn là chính chúng nó. Thế liệu lần này vẫn có “xèng” không nhỉ?”
…….!
Câu chuyện biểu tình giờ đây đã quá quen thuộc với một số hội nhóm, tiêu biểu như No-U. Người ta rất ngạc nhiên và nhận ra sự khác biệt rằng chẳng có một đội bóng nghiệp dư nào lại giống như No-U, thường thì những hội nhóm bóng đá nghiệp dư họ lập ra để giao lưu bóng đá với nhau. Tuy nhiên, với No-U thì điều đó là hoàn toàn khác, họ lập ra suy cho cùng với mục đích là cứ đến dịp đất nước có những sự kiện chính trị xã hội quan trọng là thi nhau, kéo nhau kêu gọi người dân xuống đường tụ tập, biểu tình gây rối.
Và tất nhiên trong những ngày này, khi mà vấn đề biển Đông nóng lên với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA về việc không công nhận yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc. Ngoài ra qua phán quyết cũng đã khẳng định Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền lịch sử tại vùng biển này thì việc kêu gọi biểu tình, gây rối của nhóm No-U hàn toàn sẽ được thực hiện.
Lợi dụng vấn đề đó, cũng như khoét sâu vào tâm lý quan hệ Việt Trung trong những năm trở lại đây về vấn đề chủ quyền trên biển Đông. Ngay lập tức các tổ chức xấu xa cơ hội, những đám kền kền từ lâu không có “thịt” lập tức lên tiếng kêu gọi, xúi dục nhân dân xuống đường tụ tập gây rối, làm mất ổn định xã hội, gây rối trong quần chúng nhân dân.
NO-U
Lời kêu gọi biểu tình No-U được đăng tải trên danlambao, ảnh: internet
Chúng ta chắc hẳn đã khá quen thuộc với những chiêu trò gây rối, tụ tập của hội anh em No-U. Không một lần nào, khi đất nước có những vấn đề, biến cố quan trọng, nhất là những vấn đề có liên quan đến Trung Quốc thì đám kền kền này lại không sử dụng âm mưu, hoạt động lợi dụng kêu gọi người dân xuống đường biểu tình. Vẫn chỉ là những gương mặt thân quen như Lã Việt Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Đặng Bích Phượng, Bùi Thị Minh Hằng… với những hình thức tụ tập, căng khẩu hiệu, hò hét, tuần hành xung quanh bờ Hồ và đã không ít lần gây ra tình trạng náo loạn, mất trật tự, ùn tắc giao thông và bị người dân xung quanh phản ánh, tẩy chay bóc mẽo rất kịch liệt.
Vấn đề biển Đông hiện nay, được sự quan tâm và xem là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân ta. Chủ quyền Việt Nam tại biển Đông luôn được chúng ta quan tâm và xem đó là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc. Hiện nay Việt Nam đã và đang trên con đường đấu tranh dành và khẳng định chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, điều này được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Phán quyết PCA ngày 12/7 vừa qua đã tạo ra cho Việt Nam nhiều hy vọng thuận lợi, cũng như không ít những khó khăn trong vấn đề khẳng định chủ quyền của dân tộc về sau.
Thiết nghĩ, mỗi người dân chúng ta lúc này cần cảnh giác trước âm mưu lợi dụng biến chúng ta thành những con rối nhằm phục vụ cho những mưu đồ chống phá đất nước của các thế lực thù địch. Suy cho cùng biểu tình, tụ tập lúc này chỉ làm cho tình hình đất nước bất ổn và không thể giải quyết được vấn đề quan trọng là khẳng định chủ quyền biển đảo với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hiện nay. Mỗi chúng ta hãy thể hiện lòng yêu nước bằng “trái tim nóng” và “cái đầu lạnh”. Cần đoàn kết, lên án bóc mẽo những âm mưu kích động nhân dân biểu tình, đấu tranh lại với các hoạt động của các tổ chức, hội nhóm phản động mà như việc đấu tranh để vạch rõ âm mưu, hoạt động của nhóm No-U là một trường hợp ví dụ.

VIỆT NAM CHỈ HOAN NGHÊNH PCA ĐƯA RA PHÁN QUYẾT LÀ CÓ CƠ SỞ


NAM PHONG
“Việt Nam hoan nghênh Tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết cuối cùng ngày 12/7. Việt Nam sẽ có tuyên bố về nội dung phán quyết”.
Ngày 12/7/2016 vừa qua, Tòa trọng tài Thường trực PCA tại Hà Lan đã đưa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines theo công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển đối với yêu sách “đường chín đoạn của Trung Quốc trên biển Đông. Qua đó, phán quyết PCA đã không công nhận yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc tại biển Đông, ngoài ra phán quyết cũng đã khẳng định Trung Quốc hoàn toàn không có chủ quyền lịch sử tại vùng biển này.
Trên thực tế, Philippines đã thắng kiện trong vụ gửi đơn kiện Trung Quốc và có vẻ như Trung Quốc gặp rất nhiều bất lợi sau khi phán quyết được đưa ra. Còn Việt Nam sẽ được và mất gì sau khi phán quyết của Tòa trọng tài PCA công bố?
PCA
Tình hình biển đảo hiện nay và những tranh chấp mà Philipines khởi kiện, ảnh: internet
Cần biết rằng biển Đông hiện tại là một vấn đề chính trị, An ninh quốc gia gây được sự quan tâm sâu sắc của  mỗi người dân cũng như các quốc gia có quyền lợi trên đó. Quốc gia nào có liên quan đều mong muốn và tham vọng đạt được những quyền lợi nhất định từ biển Đông. Và dĩ nhiên, không ai giúp ai một khi nói về vấn đề chủ quyền hiện tại nhất là khi mà các nước đó đang đứng trong ranh giới được và mất.
Phán quyết PCA đưa ra ngày 12/7 vừa qua bề nổi đó là một thắng lợi chính nghĩa, tham vọng và sự độc quyền tuyên bố về yêu sách “đường chín đoạn của Trung Quốc trên biển Đông đã không được sự chấp nhận đồng tình và ủng hộ.
Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng qua phán quyết này Việt Nam chúng ta cũng gặp khá nhiều bất lợi. Đa phần mỗi người dân Việt Nam chỉ quan tâm và cảm thấy vui mừng đến việc “Tòa trọng tài quốc tế bác đường chín đoạn của Trung Quốc” mà không quan tâm đến những quyết định được đề cập tới trong phán quyết.
Qua phán quyết, chúng ta có thể thấy rõ một điều: “Tòa trọng tài kết luận tất cả cấu trúc nổi tại Trường Sa (bao gồm Ba Bình, Thị Tứ, Bến Lạc, Trường Sa) đều là “đảo đá” về mặt pháp lý và không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa” hay “Đá Vành Khăn, bãi Cỏ Mây và đá Subi là những thực thể "nửa chìm nửa nổi" (chỉ nổi khi thủy triều xuống), không tạo ra lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa. Chúng là những thực thể không đủ điều kiện để các quốc gia chiếm hữu bằng hình thức cư ngụ cũng như các hình thức khác.”…
Cần biết rằng, đây là đơn kiện của Philippines với Trung Quốc trước Tòa án quốc tế và dĩ nhiên những điều khoản, yêu cầu mà Philippines đưa ra trước hết nó sẽ có lợi cho Philippines và việc không quan tâm đến cơ sở tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đã từng đề cập đến là chuyện quá bình thường của một đơn kiện với những nội dung liên quan đến lợi ích, tham vọng của chính quốc gia họ trên biển Đông.
Cũng đã nhấn mạnh từ đầu, quan điểm chính thức của Việt Nam là chỉ hoan nghênh PCA ra phán quyết chứ không hoan nghênh nội dung phán quyết. Và cũng cần biết rằng ủng hộ Philippines lúc này là điều hoàn toàn không có lợi cho Việt Nam. Một số những nội dung được đề cập trong đó nó gây ra khó khăn, nghịch lý rất lớn cho Việt Nam trong việc đấu tranh giành lại chủ quyền Biển đảo.
Trong vấn đề chủ quyền biển Đông, Việt Nam chúng ta vẫn luôn tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, chủ quyền đối với nội thủy và lãnh hải, chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước về Luật Biển năm 1982, cũng như tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam về vấn đề biển Đông.
Mỗi người dân yêu nước hiện tại cần hiểu đúng bản chất của phán quyết PCA và cần có những hành động, suy nghĩ đúng đắn và phù hợp. Thiết nghĩ những bước đi hiện tại của Đảng và nhà nước là đúng và hợp lý trong việc đấu tranh để giành lại chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Và chắc chắn rằng sau phán quyết PCA Việt Nam sẽ có những đáp trả, những tuyên bố chính thức về chủ quyền Việt Nam trên biển Đông.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯA KHI NÀO PHỤ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC


SHADOWLESS
Ngày 12/7/2016 vừa qua, Tòa Trọng tài Liên Hiệp quốc ra phán quyết được chờ đợi về vụ Philippines kiện Trung Quốc bác bỏ tuyên bố đòi chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông của Bắc Kinh. Đây là tin mừng không chỉ đối với Philippines mà còn là đối với cả các nước láng giềng đang có tranh chấp về lãnh thổ với Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng, các nước trên thế giới luôn có thái độ phản đối mạnh mẽ những yêu sách vô lý về chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc đối với các nước xung quanh. Tuy nhiên, cũng ngay lập tức, tin mừng đó đã được nhiều báo đài, Blog, trang mạng lề trái như Blog Dân làm báo, Tễu, hay website Viettan.org… đồng loạt lên tiếng Việt Nam cần phải “noi gương” Philippines khởi kiện Trung Quốc nếu không thì chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã “thần phục” Trung Quốc.
C:\Users\bepandbom\Pictures\2.JPG
Bài viết nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam trên Blog Tễu của
Nguyễn Xuân Diện: ảnh chụp màn hình
Trong quá khứ nhất là từ khi mới thành lập, kinh qua hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ oanh liệt, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân ta đã nhận được sự giúp đỡ không nhỏ từ Trung Quốc, nhưng những món nợ ân tình đó đã được chúng ta trả rất sòng phẳng vì nếu không có Việt Nam thì Trung Quốc không thể là Ủy viên thường trực của Liên Hiệp quốc. Những tên phản động, có tư tưởng chống phá luôn mong muốn dùng ngòn bút đê hèn của mình để nói xấu chế độ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng chúng không hề biết rằng, chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, Đảng đã lãnh đạo quân đội và nhân dân ta anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược Trung Quốc. Hơn nữa, không biết bao nhiêu chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc sau khi những người lính Việt Nam Cộng hòa mà chúng thần tượng đã nhanh chóng trốn chạy. Vậy mà giờ đây chúng còn dám mở miệng kết luận Đảng Cộng sản Việt Nam là Việt gian, là bán nước.
Trong quá trình xảy ra tranh chấp với Trung Quốc, Đảng luôn kiên định mục tiêu độc lập chủ quyền dân tộc, bảo đảm sự an toàn cho nhân dân, tránh tình trạng chiến tranh nổ ra. Chúng chỉ biết hay cố tình chỉ biết rằng thắng lợi của Philippines là do Tòa án quốc tế lên án mà không biết rằng từ lâu nước này đã là sân sau của Mỹ. Tại sao mà Đài Loan, Nhật hay Ấn Độ đều là những nước lớn và có tranh chấp về chủ quyền với Trung Quốc không khởi kiện ra Tòa án quốc tế mà chỉ có mỗi một nước có đầy sự bất ổn trong nước như Philippines. Cần phải nhận thức rõ ràng rằng, nước ta giáp với một nước lớn cả về diện tích, kinh tế, quốc phòng và cả về vị thế chính trị trên trường quốc tế, hơn nữa luôn kiên trì độc lập dân tộc, chủ quyền trong đối ngoại với các nước thì không thể hành xử kiểu như Philippnes được. Không biết là những tên cầm bút đó ngu sẵn rồi hay cố tình tỏ ra nguy hiểm không nhận ra điều đó hay có âm mưu đánh vào lòng căm thù của dân tộc, kích động quần chúng biểu tình, bạo loạn…? Giả dụ có chiến tranh giữa hai nước nổ ra thì những tên cầm bút già khú khụ hay đang vi vu bên hải ngoại Cali có thể cầm súng chiến đấu được đây.
Có thể nói rằng, chiến lược, đối sách với Trung Quốc đã được hình thành từ thời kỳ Bắc thuộc mà phát triển từ thời kỳ phong kiến đấu tranh giành quyền tự chủ. Những kinh nghiệm quý báu đó nếu ai biết đọc chữ thì ai cũng biết sao phải nói nhiều, phân tích này nọ, nói chuyện trên trời hòng đạt được mục đích đê hèn của mình. Chỉ có điều, cá nhân tác giả thấy buồn vì những kẻ đứng ra nói xấu Đảng phần lớn là những trí thức đương thời và đã từng trải. Khi mà nhận thức đã lạc lối, phiến diện thì rất khó để có được một hành động sáng suốt.

Thứ Năm, ngày 14 tháng 7 năm 2016

TRẺ EM - NGÓN ĐÒN MỚI CỦA BÈ LŨ “DÂM CHỦ”

            
QUÊ CHOA
- Đại ca biết cái gì chưa ? Hồng hộc, hắn chạy như chó điên từ ngoài vào gọi to
- Cái gì thế!
- Formosa cúi đầu nhận lỗi rồi đại ca ơi! Bình thường chúng nó không nhận lỗi thì còn lấy cớ la liếm “Chính phủ bê bít thông tin, sợ bọn Tàu khựa”. Bây giờ chúng nhận lỗi rồi lấy cớ gì để kiếm ăn đây?
- Thằng ngu, mày lo cái gì. Việt Tân còn đó thì lo gì thiếu tiền. Đơn giản! Nghe anh nói đây: Mày biết con mẹ Hoàng Mỹ Uyên, mụ Bee đó, đưa con mình đi ra đường khóc thê thảm trong vụ biểu tình lần trước không? Còn vụ ở Ninh Hiệp nữa, đó là những lần thử nghiệm công cụ mới của chúng ta đấy, keke. Gạo đấy, không phải lo bây giờ anh em đã có LÍNH ĐÁNH THUÊ rồi. Cứ ngồi mát mà ăn bát vàng thôi.
Sự việc ở Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Trẻ con bị phường dâm chủ tích cực lợi dụng, ảnh minh họa
- Là là sao hả đại ca, em vẫn chưa hiểu lắm!
- Đm thằng ngu! NGU như mày mà cũng đòi làm DÂN CHỦ à. Thông minh như bố này con. Công cụ mới hả, là lũ TRẺ CON đấy.
- Dạ, nhưng mà chúng nó có biết gì đâu mà làm dân chủ được hả đại ca?
- Đấy đấy, vẫn đề ở chỗ đấy. Không biết gì thì mới làm được việc. Chúng mà biết suy nghĩ, nhận thức được rồi thì còn lâu mới lừa được chúng nó. Với lại bọn Công an cũng chẳng bắt bớ, đánh đấm gì. Bọn trẻ con này dễ chỉ cần nịnh nọt và bơm cho chúng ít tiền là chúng nghe răm rắp ngay.
- Thế còn bố mẹ chúng liệu có đồng ý không?????
- Chà, bọn này cũng khác gì tao với mày đâu, bơm ít tiền, cho ít thực. Thế là lên đời sớm ấy mà. Bố mẹ nào mà chẳng thích, có vỡ lở thì bảo trẻ con không biết gì? Thế là xong.
- Đại ca, đại ca thật là anh minh, anh minh quá! Thế vụ Formosa này chúng ta triển luôn anh ha?
- Đã bảo mà VỪA NGU, VỪA CHẬM như mày thì làm sao mà làm DÂN CHỦ VĨ ĐẠI được, làm sao hái được Đô La ở bên ngoài được đây. Bố đã triển rồi! Mày biết vụ ở trường Trung học cơ sở Kỳ Lợi không? Bố mày thiết kế đấy. Ngon không? Bọn trẻ ranh ở đây được cái nhiệt tình, xông xáo lắm!
- Đại ca thật là cao thủ. Bái phục, bái phục! Kiểu này gọi thêm mấy tay viết lách chém gió phần phật vào nữa thì cứ gọi là “TUYỆT CÚ MÈO”.
- Thôi! Đừng nịnh nọt nữa. Biết cách rồi thì tìm địa bàn triển thêm vài vụ cho tao. NHANH!.
- Dạ, em làm ngay ạ!!!!! Phen này giàu to rồi đại ca ơi. Hí hí.
Phỏng theo đối thoại của hai phường “DÂM CHỦ VIỆT”!

Thứ Tư, ngày 13 tháng 7 năm 2016

NGUYỄN THÁI HỢP BẢN CHẤT CỦA CON QUỶ DỮ ĐỘI LỐT


Nam Phong
Người ta thường nói Giám mục, cha sứ những người đứng đầu thường là người có uy tín trách nhiệm và phải hướng dẫn, truyền đạt và chỉ dẫn cho đám con chiên của mình những gì tốt đẹp, để có cuộc sống đẹp đời đẹp đạo, an cư hạnh phúc.
Thời gian qua câu chuyện các chết là vấn đề mang đến cho chúng ta nhiều suy nghĩ, nhiều hướng dư luận khác nhau. Tuy nhiên, đối với một số người đứng đầu của một giáo xứ nhất định, như Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp thì điều đó là trái ngược.
Như chúng ta biết, cách đây mấy ngày liên quan đến vấn đề công bố nguyên nhân gây ra nạn cá chết ven biển 4 tỉnh miền Trung và việc Formosa đứng dậy nhận lỗi cũng như trách nhiệm thuộc về mình. Thì dưới sự kích động của một số phần tử xấu, ngày 7/7 giáo dân giáo xứ Cồn Sẽ (Quảng Bình) đã tụ tập, gây rối bạo loạn và có những hành động xô xát, ném đá với lực lượng chức năng, gây nên tình trạng mất ổn định trên địa bàn.
Ngay sau khi sảy ra vụ việc, thường thì những người “chủ chăn” phải có những suy nghĩ, biện pháp quán xuyến cho đám con chiên biết đâu là đúng, sai là vi phạm pháp luật. Nhưng với giáo phận Vinh thì điều này lại trái ngược với những lời kêu gọi kích động Giáo phận Vinh sẽ “làm theo” giáo xứ Cồn Sẽ… Một điều mà chúng ta chẳng thể ai chấp nhận được.
Đây không phải là lần đầu, người đứng đầu giáo phận Vinh lại có những âm mưu ngóng ngòng, kích động giáo dân như thế này. Chúng ta biết đã không ít lần kể từ ngày Nguyễn Thái Hợp được điều về đây, từ đó trở đi giáo phận Vinh dần nổi tiếng với những cuộc bạo loạn, tranh chấp đất, bắt giữ người trái pháp luật… Niềm tin đấng tối cao mà Nguyễn Thái Hợp truyền bá, mang về giờ tưởng như một luồng ám khí mù mịt che khắp bầu trời giáo phận Vinh chẳng thể hy vọng cho những điều tốt đẹp vào một ngày mai.
Nguyễn Thái Hợp
Ảnh: Chân dung Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Nguồn Internet.
Chuyện cá chết đó là một sự cố môi trường biển. Nguyên nhân thủ phạm gây nên sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Và hiện tại Formosa cũng vậy, sự cố mà Formosa gây ra cho 4 tỉnh ven biển miền Trung đồng nghĩa họ phải gánh chịu trách nhiệm về mình và phải giải quyết các yêu cầu đúng nguyện vọng của nhân dân, Đảng và nhà nước Việt Nam trong hiện tại cũng như lâu dài.
Tuy nhiên, một vấn đề mà chúng ta đề cập từ rất nhiều đó là việc một số cá nhân, tổ chức xấu xa lợi dụng vụ việc này, mưu đồ kích động, bạo loạn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Điều đáng lo ngại hơn đó là việc lợi dụng tôn giáo vào vấn đề này.
Nguyễn Thái Hợp, một vị chủ chăn một giám mục đứng đầu. Tuy nhiên, y đã không hoàn thành được trách nhiệm cũng như bổn phận của một người đứng đầu trong việc nuôi dạy dẫn dắt giáo dân của mình. Thay vì việc truyền bá những tư tưởng tốt đẹp cho những đám con chiên để có một cuộc số đẹp đời đẹp đạo. Trái lại Phaolô Nguyễn Thái Hợp lại có những suy nghĩ, âm mưu và cả những hành động, kích động, lợi dụng chính những giáo dân của mình để phục vụ cho những âm mưu xấu xa, gây rối làm mất trật tự ổn định vi phạm pháp luật Việt Nam.
Quá khứ và hiện tại, những hành động của Nguyễn Thái Hợp đã làm xấu đi hình ảnh của giáo sứ giáo phận Vinh nói riêng và giáo sứ trên đất nước nói chung. Bộ mặt xấu xa, một giám mục, mộtvị  chủ chăn đội lột tất yếu sẽ phải gánh chịu những hậu quả mà chính ông đã gây ra trong việc lợi dụng tôn giáo để thực hiện cho những mưu đồ xấu xa đi trái với quyền và lợi ích dân tộc.

PHÁN QUYẾT CỦA PCA CẮT ĐỨT “LƯỠI BÒ” TRUNG QUỐC

BỐN MÙA
Hội đồng trọng tài của PCA.
Hội đồng trọng tài của PCA, ảnh internet
Hôm qua 12/7 tại The Hague, Hà Lan, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) do Liên Hợp Quốc bảo trợ đã đưa ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung QuốcTòa án này được thành lập dựa trên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.
Phán quyết của PCA đã khẳng định:
-Trung Quốc không có quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên trong các vùng biển ở Biển Đông, quyền này bị xóa bỏ do chúng không phù hợp với chế định vùng đặc quyền kinh tế trong Công ước
- Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong "đường 9 đoạn".
- Không một cấu trúc nào tại Trường Sa có khả năng tạo ra các vùng biển mở rộng để cho Trung Quốc có vùng đặc quyền kinh tế tại đây.
- Các hoạt động của Trung Quốc như cản trở khai thác đánh bắt cá và thăm dò dầu khí là bất hợp pháp.
- Việc Trung Quốc bồi đắp các đảo trên Biển Đông đã gây hại nghiêm trọng với môi trường của các rặng san hô và vi phạm nghĩa vụ bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn thương và môi trường sống của các loài đang suy yếu, bị đe doạ và bị huỷ diệt.
Như vậy chúng ta có thể thấy phán quyết của PCA đã bác bỏ mọi yêu sách của Trung Quốc về đường lưỡi bò cũng như chỉ ra các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa. Đây chính là một đòn giáng về pháp lý vào tuyên bố quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông.
Đây không chỉ là chiến thắng của Philippines mà nó còn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các nước khác xung quanh Biển Đông trong đó có Việt Nam. Đặc biệt với Phán quyết này đã cho cả thế giới biết về bộ mặt thật, dã tâm của Trung Quốc cũng như tất cả các hành vi sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời gian quá
Đối với Việt Nam, phán quyết này là cơ sở để Việt Nam đấu tranh với các hành động của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông.

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 7 năm 2016

NỰC CƯỜI CHUYỆN "GIÁO DÂN ĐÒI VTV XIN LỖI GIÁM MỤC NGUYỄN THÁI HỢP"


Nực cười khi thấy trên trang mạng của giáo phận Vinh, và những trang cá nhân của một số kẻ cuồng tín đăng tải bài viết về cái gọi là "Yêu cầu VTV Đài Truyền Hình Việt Nam xin lỗi vị chủ chăn của Giáo phận Vinh Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp".

Còn nhớ, ngày Nguyễn Thái Hợp gửi Thư chung về thảm họa ô nhiễm môi trường biển Miền Trung vào ngày 13/5/2016, ngay lập tức VTV đã lên tiếng chỉ trích rằng, nội dung Thư chung xuyên tạc, thổi phồng sự thật, kích động giáo dân biểu tình chống chính quyền, núp dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường...

Thật ra, không phải chờ VTV lên tiếng người dân mới biết đây là chiêu trò mà Giám mục Nguyễn Thái Hợp sử dụng để gây bất ổn về an ninh trật tự. Người dân cũng không ngạc nhiên, ngay sau khi "Thư chung" của giám mục Nguyễn Thái Hợp được loan tải, giáo dân tại các xứ, họ đạo của Giáo phận Vinh đã có các hoạt động tụ tập, biểu tình, kéo lên trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền để gây sức ép gây phức tạp về an ninh trật tự. Một số quá khích còn công khai lên án Chính phủ, các bộ, ban ngành đã bao che cho thủ phạm gây ra hiện tượng cá chết như bài rao giảng của linh mục Anton Đặng Hữu Nam, là Quản xứ Phú Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An tại Trung tâm hành hương Trại Gáo.

Trước tình hình đó, Đài VTV đã có phóng sự "Nhận diện những mưu đồ nhân danh lòng yêu nước", được phát sóng trong chương trình thời sự lúc 19h ngày 15/5/2016 (bạn đọc xem video tại đây), nhằm vạch trần bộ mặt thật của những kẻ giả danh "yêu nước", "bảo vệ môi trường", lợi dụng vụ việc cá chết hàng loạt để tụ tập, biểu tình gây rối loạn xã hội, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Trong Phóng sự, Giám mục Nguyễn Thái Hợp cũng được xướng tên cùng những kẻ đội lốt dân chủ, nhân quyền để chống phá đất nước như Nguyễn Xuân Diện, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Lân Thắng...

Với những chứng cứ xác thực, sống động, có chiều sâu, VTV đã hoàn thành nhiệm vụ báo chí của mình. Lũ giả danh dân chủ câm tịt, nhưng đám cừu ngu ngốc vẫn rên rỉ hoặc gào thét đòi "công bằng" cho Nguyễn Thái Hợp.

Nhắc đến Giám mục Nguyễn Thái hợp, hẳn các bạn còn nhớ, cách đây không lâu, giáo dân xứ Đông Yên (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) kéo ra gây sức ép yêu cầu Toà Giám mục để linh mục Đậu Thanh Minh ở lại mục vụ thay vì thuyên chuyển theo yêu cầu của bề trên là Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Đã có rất đông giáo dân có mặt tại khu vực khuôn viên Toà Giám mục Giáo phận Vinh, bao vây và đòi phải được minh bạch thông tin về vụ việc. Thậm chí, có người còn xô đẩy, túm áo của Nguyễn Thái Hợp, gọi ông ta là "thằng Hợp" và lên tiếng dạy ông về luật lệ của Giáo hội trong viện thuyên chuyển người. Động thái trên cho thấy, lời nói của Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã mất thiêng, đến ngay giáo dân của ông cũng đã không còn tin ông và cũng không tin hàng ngũ chức sắc dưới quyền ông. 

Một giáo dân đã phải thốt lên rằng, chưa bao giờ Giáo phận Vinh lại chia rẽ, nhốn nháo như bây giờ, kể từ ngày Giám mục Hợp về đây. 

Kể từ ngày Nguyễn Thái Hợp được về Giáo phận Vinh (Ngày 27/5/2010), ngoài những lời hoa mỹ, ông ta đã làm được gì cho quê hương đất nước, cho Giáo phận?

Thưa rằng, sau hơn 5 năm kể từ ngày về với Giáo phận Vinh, Nguyễn Thái Hợp đã "có công" biến Giáo phận Vinh từ một giáo phận vốn yên bình trở thành một giáo phận “nóng”, phức tạp với nhiều vụ việc vi phạm pháp luật; biến những giáo dân vốn hiền lành, chân quê thành những kẻ chỉ biết nổi loạn, gây rối, chống đối chính quyền. 

Đó là lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình trái pháp luật ở Giáo xứ Ngọc Long, xã Công Thành - huyện Yên Thành; cướp đất ở Giáo xứ Làng Rào, xã Nghi Hương - huyện Tân Kỳ; ngang nhiên lấn chiếm đất đai tại Giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch - huyện Nghi Lộc, giáo họ Yên Trạch, phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. 

Đó là gây rối trật tự công cộng, đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật ở xã Yên Khê - huyện Con Cuông; bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản công dân ở giáo xứ Mỹ Yên xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. 

Đó là, kích động hàng trăm giáo dân ở giáo xứ Đông Yên (Hà Tĩnh) gây rối, không chịu di rời trả lại mặt bằng cho tỉnh Hà Tĩnh thi công cảng Vũng Áng mặc dù đã nhận tiền đền bù. Trong vụ này, Nguyễn Thái Hợp đã giữ lại 20% số tiền đền bù (không biết nhằm mục đích gì) của các hộ dân xung quanh nhà thờ mà không chịu thanh toán.

Đó là, ngầm ủng hộ để linh mục Lê Công Lượng - quản xứ Giáo họ Yên Lạc thuộc Giáo xứ Xuân Kiều kích động hơn 500 giáo dân mang theo cuốc, xẻng, búa đến đập phá tường rào và cướp đất của Trường mầm non Nghi Kiều, Nghệ An. 

Đó là, sinh ra một lứa linh mục mới thiếu trình độ, thiếu đức tin, hoạt động không đúng với vai trò và bổn phận của một giáo sỹ Công giáo, mang màu sắc chính trị tiêu cực, điên cuồng phục tùng Giám mục Hợp mà không biết đúng sai nhằm vụ lợi cá nhân hoặc phục vụ tiến thân. Thậm chí, có linh mục còn có quan hệ bất chính với phụ nữ, như chính ông Hợp giải thích cho giáo dân Đông Yên. 

Và cuối cùng, đó là, sự lục đục, mất đoàn kết trong nội bộ hàng giáo sỹ (với khoảng 250 linh mục), cấp dưới không tôn trọng bề trên; là cách dùng người độc đoán, bè phái, làm suy yếu hoạt động điều hành giáo phận… 

Giuse Trần Đình Quý, một giáo dân Đông Yên đã viết một lá thư gửi Nguyễn Thái hợp, trong đó giải thích vì sao giáo dân cư xử "vô lễ" với giám mục: "Họ là chiên mà dám bao vây, giật áo Đức Cha, gọi Đức Cha là thằng, lớn tiếng dạy bảo Ngài về luật của Giáo Hội".

Có lẽ, một Giám mục chỉ quen với những hành vi chia rẽ tôn giáo, chống phá chính quyền, coi thường giáo dân như vậy là nguồn cơn phản kháng của những giáo dân lương thiện. Một khi chính các chủ chăn chà đạp lên luật pháp và đức tin, coi thường giáo lý giáo luật cũng như bất chấp đạo lý để làm điều mờ ám thì cũng là lúc mà tiếng nói của công lý được cất lên.

Hoan hô VTV đã làm đúng bổn phận của mình, kẻ phải xin lỗi người dân miền Trung và nhân dân cả nước phải là Giám mục Nguyễn Thái Hợp.
                                                                            Nguồn: trelangblogspot.com

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận
  • online

Rank Blog

Lượt xem

.
Chia sẻ