Thứ Bảy, ngày 06 tháng 2 năm 2016

NGUYỄN QUANG A LIỆU CÓ TƯ CÁCH ỨNG CỬ VÀO QUỐC HỘI ?


TƯỞNG
Nguyễn Quang A, ảnh: internet
Nguyễn Quang A hay còn gọi là “A mặt sẹo” hắn là một con buôn kinh tế sau đó chuyển sang buôn quyền lực. Do là một tên lỗi thời nên khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên thì cho hắn về vườn vì kết quả nghiên cứu nghèo nào, hắn cũng là kẻ ôm được cả mớ tiền dự án công nghệ của Nhà nước. Sau nhiều phen điêu đứng về kinh tế, giờ đây hắn chuyến sang món nghề chém gió chính trị, chơi với đám cờ vàng để kiếm đô đổ tiền về nước chia cho đám dân chủ trong nước. Ông A chuyên dịch những cuốn sách hướng dẫn làm cách mạng mầu, cách mạng lật đổ của các chuyên gia trong ngành “cách mạng lật đổ”.
Gần đây, ông A đang thách thức nền dân chủ, nền chính trị của Việt Nam bằng cách tự mình ra ứng cử Quốc hội khóa tới; với hình thức vận động 5000 chữ ký để được ứng cử vào Đại biểu Quốc hội. Mục đích của trò ác ý này nhắm đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông A muốn chứng minh nền dân chủ của Việt Nam là một nền dân chủ “hình thức”.
Danh sách vận động chữ ký để được ứng cử vào Đại biểu Quốc hội của Nguyễn Quang A, ảnh: internet
Nhưng mà dù có 5000 cái chữ kí thì sẽ ra sao? Hãy xem lại tư cách của ông A để chúng ta thấy được ông ấy có tư cách để ứng cử vào Đại biểu Quốc hội hay không? Năm ngoái Quang A là người đứng đầu khi tham luận trong các buổi hội thảo kiểm định nhân quyền UPR, nội dung vẫn là những luận điệu quen thuộc: vu cáo chính quyền vi phạm dân chủ nhân quyền, công an đánh người… Hơn thế, còn bắt tay với đám chống Cộng trong nhà thờ Thái Hà để mượn hội trường tổ chức công khai mục đích tấn công vào vị trí nhân quyền của Việt Nam trên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc.
“A mặt sẹo” cũng đã chu du khắp Châu Âu giảng nhiều bài tham luận có nội dung cách mạng lật đổ, chuyển hóa nội bộ, lật đổ bạo động cho đám phản động ngoại quốc nghe, hắn còn tham gia vào nghi thức chào cờ vàng và vận động quỹ cho đám dân chủ VOICE là tay sai của đám Việt Tân ở trong nước. Chỉ cần nhìn nhận vấn đề này thôi thì cho dù 5000 chữ kí của “A mặt sẹo” có gửi đi khắp các nới đi chăng nữa, hắn cũng không đủ tư cách để đứng vào vị trí Đại biểu Quốc hội. Một kẻ chơi thân với đám cờ vàng và tổ chức khủng bố Việt Tân thì làm sao đủ tư cách để làm Đại biểu Quốc hội, không khéo nếu “A mặt sẹo” mà vào Quốc hội thì hắn đem bom vào đặt ở đó cũng nên?

Việc làm của Nguyễn Quang A năm ngoái thì càng chứng minh rằng việc làm thách thức dân chủ, thách thức pháp luật của hắn là hành động tự tát vào mặt của mình. Nếu ông “A mặt sẹo” vào Đại biểu Quốc hội thì ông ta sẽ đại diện cho đám cờ vàng, đám phản động ngoại quốc chứ không phải đại đa số quyền lợi của dân chúng Việt Nam.

Thứ Sáu, ngày 05 tháng 2 năm 2016

PHÂN CÔNG ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ KHÓA XII

19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Đồ họa: Tuấn Dũng

Ngày 5/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định phân công Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Bí thư Hà Nội, TP HCM và Bí thư Trung ương Đảng.

1. Ông Đinh Thế Huynh (sinh năm 1953, quê Nam Định), Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư.
2. Ông Phạm Minh Chính (sinh năm 1958, quê Thanh Hóa), Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
3. Ông Võ Văn Thưởng (sinh năm 1970, quê Vĩnh Long), Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
4. Bà Trương Thị Mai (sinh năm 1958, quê Quảng Bình) Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
5. Ông Hoàng Trung Hải (sinh năm 1959, quê Thái Bình) Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
6. Ông Đinh La Thăng (sinh năm 1960, quê Nam Định) Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM.
7. Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Sáu Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.
Phân công công tác một số thành viên Chính phủ
Sau khi Bộ Chính trị phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều chỉnh phân công công tác của một số thành viên Chính phủ.
Cụ thể, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thôi phụ trách các lĩnh vực được phân công để nhận nhiệm vụ mới - Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giao tiếp nhận và phụ trách các lĩnh vực của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng được phân công làm Bí thư Thành ủy TP HCM nên Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Hồng Trường được giao phụ trách điều hành công tác của Bộ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính Nguyễn Văn Nên được phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phụ trách điều hành công tác của Văn phòng Chính phủ.
Ngày 27/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã bầu Bộ Chính trị với 19 vị. Ủy viên trẻ nhất là ông Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, lần đầu tiên Bộ Chính trị có 3 nữ ủy viên.
3 Ủy viên Trung ương (không phải ủy viên Bộ Chính trị) được bầu vào Ban Bí thư gồm các ông: Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình, Lương Cường.
                                       Theo: soha.vn

Thứ Năm, ngày 04 tháng 2 năm 2016

SẼ KHÔNG CÓ HIỆU ỨNG TỪ BỎ ĐẢNG !


TƯỞNG
Xưa nay, chuyện đảng viên khi đã đến tuổi gần đất xa trời tuyên bố từ bỏ Đảng không phải là chuyện hiếm, ngay đến giáo sư Nguyễn Đình Cống viết lên Facebook từ bỏ Đảng cũng không phải là ngoại lệ. Những người bỏ đảng phải kể đến Nguyễn Hữu Vinh, Đặng Xương Hùng, Ngô Xuân Thọ, Ngô Xuân Phú… Và còn nhiều những kẻ là đảng viên đang nghỉ hưu có biểu hiện thoái hóa về tư tưởng. Thế nhưng những luận điệu của Giáo sư Cống tung lên tác giả thấy thật sự đáng buồn cho một kẻ hèn.
Thông báo từ bỏ Đảng của Giáo sư Nguyễn Đình Cống đăng trên Facebook cá nhân, ảnh: internet
Giáo sư Nguyễn Đình Cống vào Đảng năm 48 tuổi, thì lúc đó Giáo sư cũng có độ tuổi để hiểu hết mùi đời, hiểu về sự lãnh đạo của Đảng; nhưng ông Cống vẫn nhắm mắt làm đơn để xin vào Đảng. Đến khi gần 40 năm sau đó ông ấy mới viết bỏ Đảng, vậy thì tại sao giờ ông Cống mới bỏ Đảng? Sự lãnh đạo của Đảng là thống nhất, tuyệt đối về mặt chính trị nhưng những kẻ có mưu đồ vào Đảng để kiếm chác quyền lực, kiếm chút danh vọng, chia bè chia phái để phân chia quyền lực. Đến khi không tranh đấu được thì chuyển sang con đường bất mãn, bè phái cục bộ rồi từ bỏ Đảng; thế nên câu cửa miệng của những con người từ bỏ Đảng này luôn chửi chế độ là “độc tài, toàn trị”. Tại sao 40 năm nghiên nhiều sai lầm mà ông Cống không từ bỏ Đảng đi mà vẫn bám trụ làm gì? Tại sao bài từ bỏ Đảng của ông Cống lại đúng thời điểm sau Đại hội Đảng XII này? Đó là một ý đồ tạo hiệu ứng từ bỏ Đảng trong tư tưởng của đảng viên, dưới những bài viết chiến tranh tâm lí của giới phản động thì gắn việc làm của ông Cống với các quốc gia ở Đông Âu cũ nhằm gây tâm lý hoang mang trong các tầng lớp đảng viên. Thế nhưng mỗi năm có vài chục ngàn đảng viên được kết nạp thì một mình ông Cống xin ra khỏi Đảng thì đâu có thấm tháp là bao.
Việc của ông Cống không phải là áp dụng tuyệt đối chủ nghĩa Mác Lê vào Việt Nam, mà phải là kế thừa, vận dụng nó chứ không phải là áp dụng nó tuyệt đối rồi lại chửi rằng chủ nghĩa Mác Lê nhiều sai lầm. Đến Chủ nghĩa tư bản, tự do của phương Tây cũng nhiều phen điêu đứng trước khủng hoảng kinh tế đó thôi, chủ nghĩa Mác cũng đâu tránh khỏi những sai sót.

Đó là đôi điều tâm sự, tuy rằng ông Cống cũng đã tư bỏ Đảng rồi. Nhưng đó chỉ là tư cách đảng viên mà thôi. Mọi người cũng sẽ đánh giá, nhìn nhận những kiến thức mà ông đã đóng góp cho Đại học Xây dựng nói riêng và chuyên môn bê tông cốt thép nói chung.

Thứ Ba, ngày 02 tháng 2 năm 2016

SÁNG SUỐT LỰA CHỌN NHỮNG CON NGƯỜI ƯU TÚ ĐỨNG TRONG HÀNG NGŨ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Nguyễn Chiến Thắng
Từ trước đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối và duy nhất. Lịch sử của nước ta cũng đã kiểm nghiệm và chứng minh rõ về vị trí, vai trò to lớn này. Đó là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời gian từ trước đến nay.
Đảng Cộng sản Việt Nam - niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, ảnh minh họa
Để đóng góp chung vào trong kết quả tốt đẹp đó, ngay từ ban đầu khi mới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng vấn đề cơ cấu tổ chức của Đảng cũng như về tôn chỉ, mục đích và cách thức hoạt động của Đảng. Đặc biệt là vấn đề về nhân sự, đội ngũ cán bộ đảng viên sinh hoạt Đảng. Đây có thể nói là vấn đề sống còn của Đảng ta, bởi có những người đảng viên ưu tú, có những cán bộ trong sạch, liêm khiết thì toàn Đảng mới trong sạch, vững mạnh được.
Ngay từ trong tất cả các kỳ Đại hội Đảng kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay đã trải qua 86 năm (1930 - 2016), mà cụ thể là trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII vừa qua đã nêu rõ, đặc biệt chú trọng “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”.
Quán triệt sâu sắc vấn đề này cho nên ngay từ đầu khi giới thiệu, đề cử các nhân sự vào trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng san Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định: “Kiên quyết không để xảy ra những sai sót trong việc chuẩn bị giới thiệu ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân”.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục khẳng định: “Đây là điều rất quan trọng. Nếu có những băn khoăn của cử tri về phẩm chất đạo đức của người ứng cử ở địa phương, trong công việc, trong kinh doanh, về lý lịch thân nhân thì Mặt trận phải giúp cho ứng cử viên đó và nói rõ để cử tri hiểu điều đó, từ đó làm cơ sở để chọn.
Thiết nghĩ những việc làm trên đây là rất cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay, khi mà có quá nhiều cám dỗ có thể đẩy cán bộ đảng viên đi vào những vi phạm quy định, điều lệ Đảng. Đồng thời quan điểm và việc làm đó càng thể hiện hơn nữa tính quyết đoán, sự công khai minh bạch của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sắp tới ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hi vọng rằng với quan điểm, chủ trương đã đề ra từ trước cùng với sự đồng lòng nhất trí của toàn quân và toàn dân, Đảng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường phía trước.

Thứ Hai, ngày 01 tháng 2 năm 2016

HẬU ĐẠI HỘI, CÁC ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA 12 GIỮ TRỌNG TRÁCH GÌ ?

Từ truyền thống các nhiệm kỳ trước và yêu cầu ở khóa này, có thể thấy khá rõ những vị trí do các uỷ viên Bộ Chính trị nắm giữ.
Đó là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch QH, Thường trực Ban Bí thư, 2 Phó Thủ tướng, trong đó một kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, 1 Phó chủ tịch QH, Chủ tịch MTTQ Việt Nam. Bộ trưởng hai Bộ “sức mạnh”: Quốc phòng, Công an. Người đứng đầu các ban của Đảng: Ủy ban Kiểm tra trung ương, Ban Tổ chức trung ương, Ban Tuyên giáo trung ương, Ban Nội chính trung ương, Ban Kinh tế trung ương, Ban Dân vận trung ương.
Và 2 vị trí là Bí thư thành ủy Hà Nội và TP HCM. Như vậy, có 19 chức danh phải là uỷ viên Bộ Chính trị.
đại hội Đảng 12, ủy viên Bộ Chính trị
Ban chấp hành Trung ương khoá mới ra mắt Đại hội Đảng 12. Ảnh: Phạm Hải
Ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu tái cử nhiệm kỳ thứ hai thì 3 nhân sự được dự kiến đề cử lần lượt vào các chức danh: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch QH cho các ông bà: Trần Đại Quang,Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân.
Việc phân công trong Đảng có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với các vị trí Nhà nước phải đợi QH họp bầu.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, người vừa được Trung ương khóa 12 bầu vào Ban Bí thư cho biết, thông thường ở địa phương, sau Đại hội đảng bộ, việc đầu tiên của Ban Thường vụ sẽ là phân công công việc giữa các ủy viên.
“Việc này có thể phải họp, bàn vài lần mới xong. Tôi nghĩ, Bộ Chính trị cũng vậy. Những ngày tới chắc sẽ họp tiếp để sớm làm công tác tổ chức”, ông Nên chia sẻ.
Ngay ở vị trí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lâu nay chỉ bố trí cấp ủy viên trung ương. Do đó, tân Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên rồi có thể sẽ sớm được phân công đi nơi khác.
Do đó, Bộ Chính trị tới đây sẽ gấp rút phân công các thành viên về nắm giữ các vị trí phù hợp, cũng như sớm hoàn tất phân công một số uỷ viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư để điều hành các công việc Đảng vụ.
Sau Đại hội Đảng toàn quốc, trong Chính phủ có 14 Bộ trưởng không tái cử Trung ương. Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chúc mừng một số bộ trưởng tái cử, trong đó có một số được bầu tiếp vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Đồng thời, Thủ tướng cũng dặn những thành viên Chính phủ không tái cử không lơ là, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, “làm việc tới giờ phút cuối cùng khi có người thay”.
Các bộ trưởng đã trả lời vui là “phải trách nhiệm đến giây cuối, chứ không phải phút cuối” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên thuật lại.
                                                                                                Theo: vietnamnet.vn

Chủ Nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2016

PHONG TRÀO DÂN CHỦ MẤT NIỀM TIN VÀO CHÍNH MÌNH


QUÊ CHOA
Khi mà phong trào dân chủ đang tập trung vào tấn công Đại hội XII, hay loan báo tin cụ rùa Hồ Gươm mất để báo điềm gở cho Đại Hội XII thì dường như mọi thứ đều đi ngược lại với những đồn đoán, phao tin của các nhà dân chủ Việt. Sống dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa, nhưng lại thờ ma tư bản, nung nấu ý chí để đưa dân tộc đi bước nữa giống Ukraina, Trung Đông…
Các nhà dân chủ được tô vẽ dưới cái bóng của Việt Tân như: Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang A…. lại tích cực có những hoạt động tuyên truyền chống đối, phá hoại tư tưởng, phục vụ cho bản chất cơ hội và mưu đồ chính trị của ngoại quốc. Chúng tổ chức các cuộc tuần hành, mít tinh biểu tình để diễu võ dương oai, mục đích là phô trương thanh thế cho bản thân.
http://4.bp.blogspot.com/-qa-2-r5fD4Y/Ur2NYlMIaLI/AAAAAAAACcI/CUyaRY_0am8/s640/Mot+nam+dan+ch%E1%BB%A7+buon.jpg
Phong trào dân chủ Việt Nam mất niềm tin, ảnh minh họa
Lịch sử Việt Nam đã chứng minh nhiều kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, cuối cùng phải nhận lấy hậu quả đáng tiếc. Thương thay, những kẻ này được bọn ngoại bang đút vật chất vào mồm mà quên đi nghĩa khí dân tộc. Rùm beng các vụ việc, sử dụng mọi phương thức thủ đoạn có thể để tuyên truyền chống phá Việt Nam, nhưng cái kết là gì ? Chúng chỉ nhận lấy hậu quả mà chính chúng đã gây ra.
Trước kỳ Đại hội, dân chủ Việt Nam cố tình đưa ra đủ lý do để biện minh, nào là phe thân Tàu, nào là phe thân Trung Quốc, rồi đưa ra các dự báo về việc lên nắm quyền trong thời gian tới, hay Đại hội XII sẽ thất bại…. Các chiêu trò trước Đại hội của dân chủ đều được đưa ra hết, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Và rằng, đương nhiên phong trào dân chủ ở Việt Nam mất niềm tin vào chính mình khi những lý luận chúng đưa ra đều giả tạo.
Đáng tiếc hơn, chính bản thân chúng cũng có những kẻ đưa ra mục tiêu cho hoạt động đó chính là “tiền”, mục đích chung quy lại vẫn là tiền. Những hành vi thiếu thiện chí, cách nhìn nhận sai trái của các nhà dân chủ trong việc xây dựng và phát triển đất nước sẽ làm cho chúng lu mờ đi nhận thức thực tế về tình hình đất nước Việt Nam.
Nhớ khi xưa, Việt Nam cộng hòa cũng sử dụng mọi âm mưu, thủ đoạn để tiến hành phá hoại tư tưởng. Và rằng: Sự thật đều không thể thay đổi, chân lý không thể đảo ngược, Việt Nam cộng hòa vẫn trắng tay mặc dù được Mỹ nuôi, trang bị đến tận răng.

Chúng ta tin tưởng rằng, sự thành công của Đại hội XII đã khẳng định bước tiến mới của dân tộc Việt Nam, hãy nhìn vào sự thật, đừng bao giờ tin những lời giả dối, đường mật của phong trào dân chủ Việt Nam.

ĐỖ THỊ MINH HẠNH - NHÀ DÂN CHỦ GIÀU SANG !


QUÊ CHOA
“Chịu đấm ăn xôi”, đó là nghề của phong trào dân chủ, mặc dù công việc cũng chỉ là lên mạng tô vẽ màu hồng cho người dân Việt như: Viễn cảnh Ukraina ở Việt Nam, cách mạng màu, cách mạng hoa nhài…. Đủ các thứ trên đời. Và rằng: Phong trào dân chủ Việt đang xuống cấp nghiêm trọng bởi bản thân chúng chỉ nghĩ đến cái lợi ích riêng cho bản thân.
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/12316126_192820311058293_2446117212023970505_n.jpg?oh=0ad5fef0161d7532cc8643d02a3e98d2&oe=57439908
Đỗ Thị Minh Hạnh và cái gọi là lãnh đạo phong trào "Lao Động Việt", ảnh: internet
Mang tiếng là đòi quyền lợi cho những người công nhân lao động với tên gọi: “Lao Động Việt”, cũng có cái gọi là tôn chỉ, mục đích cho anh em trong nhóm, mục đích là đẩy nhanh tiến độ cách mạng hóa ở Việt Nam, đưa Việt Nam vào quỹ đạo của bàn tay Mỹ và đồng minh, không cho Việt Nam độc lập dưới mọi hình thức.
Cái tên: Đỗ Thị Minh Hạnh chắc tất cả mọi người đã quá rõ, năm lần bảy lượt tìm cách đả phá cách mạng Việt Nam bằng cách kích động công nhân có các cuộc bãi công, biểu tình, tuần hành. Đối tượng Hạnh đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở rất nhiều. Cao điểm nhất là thời điểm dàn khoan HD981 của Trung Quốc vào Việt Nam, Hạnh đã tổ chức kích động công nhân bãi khóa, đập phá các công ty, ngay sau khi công nhân các công ty phản ánh, Hạnh đã phải nhận lấy cái kết có hậu. Người công nhân phải biết làm sao khi mất hết việc làm, hai bàn tay trắng ?
Chỉ có Đỗ Hạnh, kẻ sướng rơn người, được chi rất nhiều tiền để hoạt động, nhưng thực chất là để phục vụ cho cá nhân ăn chơi, nhảy múa. Nào là lên đời xe, nào là đồng hồ hạng sang, nào là hoa hòe, đủ các kiểu, ăn chơi trác táng… Kiểu của Đỗ Thị Minh Hạnh khiến những người trong cuộc như Đoan Trang, Thúy Maria vẫn phải thèm thuồng. Tiếc thay, các nhà dân chủ ở phía bắc luôn bị chia ít tiền, do sự phân biệt của Mỹ và mũi lõ. Nhưng Hạnh đừng vội sung sướng, vui mừng quá sớm, tất cả mọi thứ trên đời đều có quy luật “Nhân - quả”, gieo nhân nào thì gặt quả nấy…. Minh Hạnh nhớ cho !

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU CHỐNG PHÁ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII


Victor Charlie
Thế là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước ta. Tuy nhiên, ta thấy đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động lưu vong tập trung chống phá, tuyên truyền xuyên tạc. Bởi lẽ, với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các đối tượng này luôn coi tuyên truyền là một trong những mặt trận hàng đầu để thực hiện chiến lược “chiến thắng không cần chiến tranh” ở Việt Nam.
Trong cuốn sách “1999 Chiến thắng không cần chiến  tranh”, Nicxon - Cựu tổng thống Mỹ đã xác định rằng: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”.
Liên hệ với Việt Nam tại thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên lĩnh vực tư tưởng, các tổ chức thù địch và bọn phản động lưu vong tập trung xuyên tạc về Đại hội, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các đối tượng tự nhận là nhà dân chủ, nhà hoạt động xã hội, dưới sự hậu thuẫn của các thế lực bên ngoài đã đăng tài các bài viết thông tin có nội dung xuyên tạc rằng: Văn kiện Đại hội Đảng chỉ mang tính lý luận hình thức, không dám chỉ ra khuyết điểm, những mâu thuẫn trong xã hội đang diên ra, nội dung kiểm điểm và phương hướng lãnh đạo vẫn không giải quyết được những bức xúc của nhân dân, đặc biệt là vấn đề dân chủ, nhân quyền. Từ đó kích động, lôi kéo người tham gia phong trào “tẩy chay” Đảng Cộng sản Việt Nam, lên tiếng bác bỏ các văn kiện của Đại hội XII của Đảng; vu khống “Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị một cách triệt để”; đồng thời, cổ xúy “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”... Bên cạnh đó chúng thêu dệt cán bộ cao cấp này sở hữu “hàng loạt ngôi biệt thự khủng”; vị lãnh đạo ngành kia cho con cháu đứng tên hàng chục “lô đất vàng”. Chúng tô vẽ về mâu thuẫn, phe cánh, đấu đá nội bộ. Nào là đưa ra phương án về nhân sự “tứ trụ”, câu chuyện về “thái tử Đảng", nào là trong Đảng đã có sự phân chia sâu sắc về “phe cánh”; việc bầu bán nhân sự mới của Đảng diễn ra trong tình thế “giằng co quyết liệt” giữa các “nhóm lợi ích 3 miền”, “giữa phe Đảng, Chính phủ và Quốc hội". Chúng xoáy sâu vào một số hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội nhằm gây hoang mang trong dư luận quần chúng, gây mất đoàn kết nội bộ nhân dân.
Để tăng tính thuyết phục cho những luận điệu sai trái này, chúng tổ chức ra cuộc tọa đàm dẫn lời một số nhân vật tự nhận là “Giáo sư", “Tiến sĩ", “Luật sư", “học giả”, “nhà nghiên cứu chính trị ặ xã hội”… khoác vỏ bọc “yêu nước”, “đóng góp trung thực, thẳng thắn vì nhân dân, vì đất nước” nhưng thực chất là số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị ở trong nước như Nguyễn Văn Đài, Phạm Chí Dũng... bình luận, đánh giá về công tác nhân sự của Đảng và Nhà nước trong kỳ Đại hội sắp tới. Chúng cùng lợi dụng việc cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật mà chúng vẫn gọi là nhà hoạt động dân chủ để vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền, kêu gọi gây súc ép từ chính giới của một số nước phương Tây nhằm mục đích hạ uy tín, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta.
Chúng nuôi dưỡng, kích động các khuynh hướng cơ hội, kiểu như “dám nghĩ, dám làm" trong giới trẻ nhằm tạo ra sự đối lập với hệ tư tưởng của thế hệ cha ông đang theo đuổi từ đó tạo ra sự xung đột trong đời sống tinh thần, tư tưởng, tình cảm, giữa các thế hệ. Trên mạng internet, chúng đưa nhiều thông tin giật gân để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận làm ra vẻ “vô tư, khách quan” và luôn thòng theo một câu “chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân”… qua đó tác động rất xấu đến nhận thức, tình cảm, văn hóa, lối sống của một bộ phận giới trẻ là cư dân mạng, lung lạc niềm tin của thanh niên với Đảng. Chúng triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để tạo ra những bằng chứng chứng minh cho các luận điệu xuyên tạc của mình. Thực chất, đó chỉ là những hình ảnh “cắt, dán”... Núp bóng quan hệ hợp tác, một số tổ chức, thậm chí một số nước yêu cầu Việt Nam mở cửa dịch vụ giáo dục không hạn chế. Thông qua tài trợ, hợp tác giáo dục, du học sẽ từng bước tác động làm thay đổi tận gốc suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của học sinh, sinh viên theo định hướng giá trị toàn cầu về mọi mặt của họ để cuối cùng là thu hút, lôi cuốn một bộ phận đáng kể những thành viên có năng lực nhất của Việt Nam nghĩ như họ, làm theo họ. Xuyên tạc lịch sử, gây hồ nghi cho lớp trẻ, lợi dụng nhiệt huyết yêu nước, kích động tư tưởng chống Trung Quốc, chống lại chính quyền, vi phạm pháp luật. Cách triển khai ý đồ này được che đậy tinh vi khiến trong chúng ta một số người chưa thấy, hoặc có thấy nhưng lại chủ quan…
Xuyên tạc về cơ cấu nhân sự của Đại hội XII là một trong nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù đich, ảnh minh họa
Trước bối cảnh tình hình chính trị trên thế giới luôn diễn biến phức tạp với sự nổi lên của mối đe dọa từ khủng bố, xung đột sắc tộc, tôn giáo, chiến tranh cục bộ, sự can dự của các nước lớn... Việt Nam vẫn luôn giữ vững được môi trường chính trị ổn định để phục vụ cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước với những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hòng phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng và của xã hội Việt Nam. Bôi nhọ, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, xuyên tạc Văn kiện XII của Đảng hay tung ra cái gọi là “dự thảo văn kiện đại hội mới” với đề xuất những ý kiến theo quan điểm đối lập với quan điểm của Đảng là nhằm tạo ra làn sóng ngầm âm ỉ “hoài nghi” trong cán bộ, đảng viên, nhãn dân và nhất là thế hệ trẻ.
Đánh vào giới trẻ là học sinh, sinh viên, chính là làm chuyển hoá tư tưởng dẫn tới quá trình “tự diễn biến”, “tẩy não đỏ thành xanh". Với những thay đổi tinh vi cả về thủ đoạn và sách lược hòng nắm lấy lực lượng “chiến lược" là thanh niên, học sinh, sinh viên, bọn chống cộng ở hải ngoại và phản động trong nước ráo riết thực hiện giấc mộng “Chiến thắng không cần chiến tranh”, “chiến tranh không thuốc súng”, tấn công mạnh mẽ trên các lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, coi đây là một đột phá nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Với âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng “tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo...”để kích động gây rối trật tự, an ninh xã hội, lôi kéo đặc biệt là giới trẻ trong nước, chúng không từ một mủ đoạn nào và cũng không bỏ qua bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào hòng “phá vỡ sự đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “làm phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau" như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong.
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, việc người sử dụng Internet tăng cao thủ đoạn chống phá đất nước ta trên các mạng xã hội và internet là không đáng lo ngại. Tuy nhiên, việc lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng internet để giả mạo, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín danh dự của người khác là hành vi phạm pháp và không thể chấp nhận được về mặt đạo đức dù ở bất cứ quốc gia nào. Do đó, tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan chức năng và thể hiện bản lĩnh của mỗi Đảng viên, mỗi người dân là việc cần làm lúc này. Cùng với việc đấu tranh, thẳng thắn bác bỏ, cần tích cực tuyên truyền đến quảng đại quần chúng nhân dân, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ nhận thức rõ âm mưu thâm độc của kè thù, đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng là do manh niên”. Trong suốt quá trình lành đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đặc biệt việc giáo dục bồi dưỡng toàn diện cho thế hệ trẻ, động viên, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của thanh thiếu niên, đóng góp vào sư nghiệp cách mạng. Đảng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng công tác giáo dục cho thanh thiếu niên, coi đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn, rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, khả năng sẵn sàng thực hiện thắng lợi công cuộc bảo vê Tổ quốc cho thế hệ tương lai của đất nước. Kiên định con đường đã lựa chọn, Việt Nam nhất quán hiện thực hóa chủ trương lấy văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững đất nước; lấy xây dựng, phát triển con người có nhân cách, đao đức, có lối sống tốt dẹp làm trọng tâm; chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diên, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Vì vậy, giáo dục của Việt Nam sẽ tập trung đào tạo cho được những con người xã hội chủ nghĩa mông minh, tài giỏi nhiều mặt, kiên định và sẵn sàng xả thân vì lí tưởng độc lập dân tộc vả chủ nghĩa xã hội như các thế hệ cha anh đã xả thân trước đây.

Sự chống phá của các thế lực thù địch trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã, đang diễn ra và sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới. Bởi vậy, cuộc đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch là một cuộc chiến đấu gian khổ, sẽ rất quyết liệt. Nhưng bằng trí tuệ sáng suốt của mình, nhân dân ta, thế hệ trẻ nước nhà sẽ phân định rõ đen - trắng, đúng sai, lựa chọn được những Đại biểu ưu tú nhất thay mình chèo lái con thuyền cách mạng mà bao thế hệ cha ông đã dày công xây dựng.

NĂM 2015 - QUYỀN SỐNG CỦA CON NGƯỜI VẪN BỊ THÁCH THỨC


HẢI TRANG
Năm 2015 khép lại là một năm đầy đủ những mức độ kỷ lục về sự chịu đựng của con người, sự bất an đa chính trị và bất ổn kinh tế. Đó là sự lan rộng khắp toàn cầu của lực lượng khủng bố IS; cuộc khủng hoảng Syria khiến hàng triệu người phải rời bỏ quê hương cho đến việc Trung Quốc xây đào nhân tạo - trái phép trên Biển Đông; tình hình kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn... Theo ước tính của Liên Hiệp quốc, trong năm 2015, có hơn 60 triệu người bị buộc phái đi đầy vì chiến tranh và vi phạm nhân quyền, con số cao nhất kể từ năm 1992. Liệu năm 2016 có sáng sủa hơn? May ra nửa cuối của 2016 mới có thể là thời gian hạnh phúc hơn với hòa bình và công lý. Các nhà phân tích đã nhìn thấy le lói nhũng hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn nếu chúng ta học hỏi được từ những sai lầm trong năm qua.
Tạo hóa cho con người quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Ấy thế nhưng, trong bối cảnh chiến tranh và khủng bố gia tăng như hiện nay thì chính con người lại tự tay cướp đi những gì mà tạo hóa ban tặng. Nhũng cái chết thương tâm và bi thảm của hàng trăm ngàn người trên thế giới là lời cảnh báo nghiêm khắc về nhân địch, địch họa của chính mình.
Phải nói rằng, năm 2015 là một năm với đầy ắp sự biến động, từ những thay đổi căn bản trong hệ thống chính trị ở một số quốc gia đến sự căng thẳng trong quan hệ các nước và cuối cùng là nỗi lo về sự sống bị tiêu diệt. Nói thế là bởi lẽ, trong năm 2014, mạng sống của con người tuy mong manh nhưng nó bị tác động bởi nhiều yếu tố khách quan hơn, đó là thiên tai, bệnh dịch. Còn trong năm 2015, có những lúc người ta tưởng chừng như sự sống đang bị hủy diệt khi những thông tin về các cuộc chiến tranh lan tràn ở Trung Đông, châu Phi hay những vụ khủng bố đẫm máu liên tiếp xảy ra mà gần đây nhất là loạt vụ nổ súng, đánh bom và bắt cóc con tin ngay giữa thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp. Đó là chưa kể đến những bức ảnh mà chỉ mới liếc qua thôi cũng khiến con người ta phát khóc vì đau đớn, vi tủi nhục và lo sợ.
Theo một báo cáo được trình lên Liên Hiệp quốc hôm 18/12 vừa qua, nhân sự kiện Hội nghị quốc tế về Syria, số ngườỉ thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh đang ngày càng gia tăng. Chỉ tính riêng ở Syria, số người chết đã vượt ngưỡng 70.000 người. Tổng cộng trong 4 năm qua, chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của gần 220.000 người Syria. Theo hang Business Insider, số người tử vong vì các cuộc xung đột ở Syria đã tăng 30% kể từ năm 2014 đến nay, nhất là sau khi liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) gia tăng các cuộc không kích vào Syria và sự góp mặt của lực lượng không quân Nga, Pháp..  Tại lraq, khoảng 15.000 người chết trong năm  2015 khi quân đội chính phủ bắt đầu cuộc chiến chống IS còn IS thi gia tăng ảnh hưởng bằng các cuộc chiếm đánh, giành quyền kiểm soát tại nhiều vùng rộng lớn của quốc gia vùng Vịnh này. Cuộc nội chiến tại Ukraine cùng với xung đột bạo lực ở Afghanistan, Somalia và Nam Sudan cũng như các cuộc chiến dai dẳng ở Burundi, Trung Phi, Congo, Libya, Nigeria... là nguyên nhân khiến dân số của những nước này giảm đáng kể từ vài ngàn người đến hàng chục ngàn người. Thậm chí, thống kê của tổ chức Giám sát nhân quyền quốc tế (HRW) còn cho biết, 28.000 người Yemen đã bị giết hại trong các hoạt động chiến sự diễn ra ở quốc gia này trong năm 2015. Riêng lực lượng Hồi giáo Houthi và lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Abdulalah Saleh đã gây ra 20.000 cái chết với gằn 1/3 dân thường.
Và khi “cơn lốc” chiến tranh càn quét đến từng địa phương hay quốc gia nào đó, nó cũng cuốn theo cả sự ly tán, tha hương. Báo cáo của Cao ủy Liên Hiệp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, trong nám 2015, số người tha hương trên toàn thế giới đã vượt xa ngưỡng xấp xỉ 60 triệu người của năm 2014. Hàng tin Reuters trích dẫn báo cáo của UNHCR nhấn mạnh: “Năm 2015 chứng kiến, lần đầu tiên số người tha hương trên toàn thế giới vượt ngường 60 triệu người, tức là cứ trong 122 người, sẽ có 1 người buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ. Trong số này, ước tính có khoảng 20,2 triệu người tha hương do chiến tranh và ngược đãi, chủ yếu từ cuộc chiến ở Syria và các cuộc xung đột kéo dài khác”. Từ đây, một cuộc khủng hoảng khác đã nảy sinh, đó là khủng hoảng di cư. UNHCR khẳng định, gằn 1 triệu người di cư và nhập cư đã vượt qua Địa Trung Hải với giấc mơ đổi đời trên mảnh đắt châu Âu giàu có. Những con người này sẵn sàng đánh cược cả mạng sống của mình trên những chiếc thuyền cao su băng qua các vùng biển trong thời tiết lạnh giá của mùa đông hay trong cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè. Tính trung bình có tới 2.000 người mỗi ngày vượt Địa Trung Hải. Cùng với con số này là thống kê về gần 3.000 người không may bỏ mạng trên đại dương và hơn 100.000 người khác được cứu sống trên biển Aegean hay các biển khác. Có những cái chết thương tâm đến mức nó trở thành biểu tượng đau xót về những hành trình tị nạn đầy khắc nghiệt.
Nhưng bức tranh màu xám về quyền sống của con người bị thách thức chưa dừng lại ở đó. Nó còn được điểm thêm bởi màu đen u ám của những vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pháp, Mỹ, Thái Lan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ... Chủ nghĩa khủng bố đang hiện diện gằn như ở khắp mọi khu vực trên thế giới. Các số liệu thống kê của Viện nghiên cứu Kinh té và Hòa bình (IEP) cho thấy, IS và Boko Haram là hai thủ phạm trong 50% các vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới hiện nay. Chủ tịch IEP Steve Killelea nhận định, năm nay đánh dấu mốc quan trọng cho thấy khủng bố có thể triển khai những cuộc tấn công tinh vi và đẫm máu ở khắp nơi bởi con số các quốc gia mà khủng bố chạm tới hiện nay đã lên tới hơn 70 quốc gia, trong đó có nhiều nước phương Tây. ông Steve Killelea nói: “10 trong 11 quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi khủng bố cũng là những quốc gia có số lượng người di cư và tị nạn cao nhất thế giới. Sự gia tăng đáng kể của hoạt động khủng bố có nghĩa là sự phân nhánh của nó đã xuất hiện rộng rãi hơn. Nói đến khủng bố tức là nói đến cái chết và sự đe dọa về hòa bình của cả thế giới”...
Chủ nghĩa khủng bố là mối nguy hại lớn trong năm 2015 vừa qua, ảnh minh họa

Xin được khẳng định một lần nữa rằng, quyền sống hay quyền được sống hay quyền sinh sống là thuật ngữ mô tả về một sự tin tưởng rằng con người hoàn toàn được quyền có điều kiện và các yếu tố cần thiết để sinh sống và không bị giết bởi một chủ thể khác (con người, nhà nước, các tổ chức...) Thế nhưng chiến tranh, di cư, khủng bố lại đang làm ngược lại điều mà tạo hóa ban tặng cho con người, đó là hủy diệt sự sống của con người. Đáng buồn hơn, chủ thể của những hành động hủy diệt đó lại chính là con người. Con người đang tạo nên cái nghiệp của chính mình và đang tự tước bỏ đi điều tốt đẹp nhất khi họ được đưa đến Trái Đất này. Đã đến lúc chúng ta phải dũng cảm bước ra khỏi những bóng tối đang đè nén cuộc sống để bảo vệ chính những điều mà chúng ta đã được ban tặng.

CHÚC MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII THÀNH CÔNG!


QUÊ CHOA
Sự kiện chính trị trọng đại đất nước đã đến thời điểm kết thúc với sự thành công tốt đẹp, rực rỡ. Đại hội XII, Quốc hội khóa 14 được khai mạc từ ngày 21/01/2016, bế mạc vào ngày 28/01/2016, đến giờ phút hiện tại, Đại hội đã khẳng định được tầm quan trọng, sự cần thiết trên chặng đường lãnh đạo đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi kết thúc đọc diễn văn bế mạc đã khẳng định trước toàn Đại hội, toàn quốc dân đồng bào: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp”. Với sự thành công đó, Đại hội tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình, thực tế đã chứng minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, trong 30 năm đổi mới với những thành tựu đáng kể của đất nước đã chứng minh điều đó, sự thay da đổi thịt hàng ngày, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế được khẳng định.
http://bacninhtv.vn/images/uploads/755_130984472452644000_be%20mac.jpg
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công rực rỡ, ảnh minh họa
Kết thúc Đại hội XII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu cử vào chức vụ Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội đã nhiệt liệt chúc mừng đồng chí, trước sự tin tưởng giao phó của Đảng, toàn dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đây là nguồn động viên lớn lao, đồng thời là nhiệm vụ trọng đại đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách.
Với sự thành công của Đại hội XII, hứa hẹn sẽ là bước tiến mới cho đất nước, tiếp tục đưa Việt Nam tiếp tục đi lên, phát triển, khẳng định vị trí trên thế giới. Đại hội thành công, chặng đường tiếp theo trong tương lai, với ý chí tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân sẽ vươn mình phát triển về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội…

Không khí vui tươi của Đại hội XII là niềm tin cho toàn dân tộc Việt Nam, là người dân có trách nhiệm chúng ta tin tưởng vào con đường lãnh đạo đúng đắn của Đảng, tin tưởng vào con đường đi lên và sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất nước. Mỗi người dân Việt Nam phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện tính tự hào dân tộc để khẳng định được dân tộc Việt Nam với quốc tế.

LẠI LÀ "TỰ DO CHO NGUYỄN VĂN ĐÀI"!

QUÊ CHOA
Chúng ta nghĩ gì khi thời gian qua một số thành phần chống phá Việt Nam đang kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Văn Đài, trong đó Việt Tân là kẻ đầu têu trong chiến dịch này. Việc kêu gọi trả tự do cho những kẻ vi phạm pháp luật có sự ủng hộ Việt Tân là chuyện xẩy ra thường xuyên như cơm bữa, đối với Đài, nhân vật trong show diễn của các chúng đang được đẩy mạnh hoạt động nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá cách mạng Việt Nam.
C:\Users\huanc500\Downloads\12548884_1062009220526592_8195038523085586092_n.jpg
Việt Tân kêu gọi trả tự do cho kẻ vi phạm pháp luật, ảnh minh họa
Việt Tân tự cho mình có quyền dùng cặp bài trùng đó là “dân chủ - nhân quyền” và những kẻ ủng hộ chúng để giấy lên cuộc cách mạng chống phá trên mặt trận tư tưởng, và dĩ nhiên, điều này đang được chúng tăng cường, thực hiện hóa theo kế hoạch đã được định sẵn. Và rằng, lần này Việt Tân lại có cái gọi là chiến dịch ký tên: “HÃY TIẾP TỤC KÝ TÊN VẬN ĐỘNG TỰ DO CHO LS NGUYỄN VĂN ĐÀI Mỗi người một chữ ký để vận động tự do cho LS Nguyễn Văn Đài. Mỗi chữ ký là một lá thư được tự động chuyển đến 3 nhân vật: Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Đại diện Liên Hiệp Âu Châu Catherine Ashton và Cao Uỷ Nhân Quyền LHQ”. Mục đích của Việt Tân vẫn là chóp bu với Mỹ, Phương Tây, các chính khách thiếu thiện cảm với nhà nước Việt Nam để tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình bắt Nguyễn Văn Đài.
Nhưng điều các nhà dân chủ không biết rằng, Nguyễn Văn Đài là kẻ có hành vi vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam, bản thân Đài đã có những sai lầm trong các hoạt động. Với lý lẽ, chứng cứ mà Cơ quan điều tra đưa ra, Đài không thể biện minh bất cứ điều gì cho những sai lầm này.
Đương nhiên! Những hành động, cái gọi là kêu gọi trả tự do bằng việc ký tên, hay việc vận động này khác đều không có sức thuyết phục khi không có một chứng cứ nào gỡ tội cho Nguyễn Văn Đài. Các hoạt động của Đài tác động nghiêm trọng đến tình hình đất nước, sự tôn nghiêm của pháp luật, bản thân không thể thay đổi được sự thật đó.

Chính những việc làm sai trái, thái độ thiếu tôn trọng pháp luật, trong khi bản thân từng là một luật sư, Nguyễn Văn Đài không xứng đáng được sự khoan hồng của pháp luật, cần phải nghiêm trị những hành vi, hành động sai trái của Đài và đồng bọn.

THẬT VỚ VẨN VỚI TƯ DUY CỦA CỜ VÀNG


TƯỞNG
Bài viết xuyên tạc của Nguyễn Quang Duy trên trang mạng cá nhân, ảnh: internet
Tư duy nhược tiểu của cờ vàng thì không có từ nào có thể miêu tả được. Với bài viết “Di sản Nguyễn Tấn Dũng” của Nguyễn Quang Duy thì tác giả cũng có vài ý kiến đóng góp:
Nợ công là vấn để của cả thế giới, các nước nợ nần lẫn nhau, nước A nợ nước B nhưng chính nước A cũng trở thành chủ nợ của nước C. Đó là minh chứng cho việc các nước gây sức ảnh hưởng lẫn nhau, tác động nhằm chi phối các nước khác thông qua các khoản nợ. Việt Nam có thể là một nước có nợ công rất cao nhưng mà Việt Nam cũng trở thành chủ nợ của nhiều nước khác. Thế nên đừng nghĩ rằng Việt Nam sẽ trả hết nợ công. Chúng ta phải trả tiền nước ngoài nhưng mà vẫn có nước khác phải trả tiền nợ cho chúng ta.
Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không có khả năng gánh vác trọng trách mà Đảng giao cho thì chính ông cũng đã để lại nhiều thành công cả về kinh tế, đối nội, đối ngoại. Có thể nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một con người có tâm, có tầm, có tư  duy và khả năng bao quát nhìn nhận vấn đề.
Với thành công là tham gia sân chơi TPP thì Thủ tướng là người tiên phong trong việc tháo gỡ vấn đề hàng hóa trong nước, với việc tham gia sân chơi TPP thì hàng hóa trong nước sẽ được kích cầu. Việc kích thích này nhằm giúp tăng cường tiêu thụ sản phẩn quốc nội, tránh việc nhập khẩu hàng hóa đắt đỏ và hàng hóa kém chất lượng từ phía Trung Quốc, vậy thì theo ông Nguyễn Quang Duy đó có phải là cải cách không?
Những công trình nhà máy lọc dầu Dung Quất, đập thủy điện được xây dựng đóng góp tiền của cho ngân sách nhà nước và sự phát triển chung của vùng. Những công trình giao thông thông công cộng đã đem lại lợi ích vô hình cho người dân. Vậy thì thử hỏi ông Duy những công trình trên có phải là vô giá trị không? Ông có biết những công trình trên đã đóng góp tài sản cho đất nước nhiều như thế nào không?
Vấn đề tù nhân lương tâm bị bắt bởi vì họ quá ngoa miệng, những con người không coi kỷ cương phép nước ra gì thì sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng, những nhà dân chủ ở Việt Nam thường là những tay chân của cờ vàng và các thế lực phản động ngoại quốc, họ thường rao giảng những bài viết lật đổ chế độ Cộng sản để kích động quần chúng nhân dân gây nên các cuộc chính biến lật đổ chính quyền, vậy thì đó có đáng đi tù hay không?
Vấn đề biển đông rất nóng, nhưng nó sẽ được quốc tế hóa, biến nó thành điểm nóng trong khu vực, biến nó trở thành vấn đề chung của an ninh thế giới, để cả quốc tế đứng về phía Việt Nam đấu tranh, kiềm tỏa hành vi hung hăng của Trung Quốc chứ không phải Đảng nhà nước, Thủ tướng làm ngơ trước hành vi xâm lăng của Trung Quốc.
Dân oan ư? Thực ra dân oan mất đất chỉ có một phần thôi nhưng được sự hà hơi thổi ngạt của những nhà dân chủ lôi kéo họ lên Trung ương gây náo loạn, ngày ngày hỗ trợ tiền, áo, gạo… để họ ăn vạ, chửi bới trước cửa cơ quan tiếp dân chính quyền Trung ương. Trong đó còn chưa kể nhiều thành phần trá hình là dân oan, tham gia cùng đống dân oan để cấu véo gói tiền của cờ vàng. Nhiều thành phần dân tham, đã được nhận tiền đền bù nhưng mà vẫn tham gia đám dân oan để đòi thềm tiền của chủ đầu tư giải phóng mặt bằng. Vậy thì thử hỏi ông Quang Duy rằng dân oan đó nên được gọi như thế nào? Đó có phải là do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tạo ra không?
Tốt hơn hết, mấy ông cờ vàng đừng dùng cái miệng của mình để sỉa sói, các ông cũng đâu có đóng góp được gì cho tổ quốc, các ông bỏ quê hương đi sung sướng để lại cho những người Cộng sản phải xây dựng, quản lý đất nước. Đến khi đất nước hòa bình thì các ông lại muốn lật đổ Cộng sản để đòi ngôi vị lãnh đạo sao? 

 

Thống kê

  • bài viết
  • bình luận
  • online

Rank Blog

Lượt xem

Chia sẻ